Avialia Sow EU (ZINPRO) - Ingredient alimentari nutritiu

AVAILA® SOW EU (ZINPRO)

Ingredient alimentari nutritiu

Availa® Sow és un ingredient alimentari nutritiu per a porcs que conté una combinació de zinc, manganès i coure orgànics. Està formulat específicament per ajudar a optimitzar la salut de les peülles i el rendiment reproductiu de truges, truges primerenques i verros. Els oligoelements zinc, coure i manganès són necessaris per als porcs en multitud de funcions, entre d’altres: la immunitat, la reproducció i la integritat del les peülles. A més, quan els animals disposen d’un equilibri adequat d’oligoelements, estan millor equipats per fer front als desafiaments que imposa l’estrès.

Availa® Sow de Zinpro Performance Minerals® es fabrica a partir d’una molècula patentada única, formada per un ió metàl·lic unit a un ió aminoàcid (el que es coneix com a complex d’aminoàcid amb metall específic). Els Performance Minerals de Zinpro són els oligoelements amb major biodisponibilitat en el mercat, el que significa que l’animal n’absorbeix major quantitat la qual cosa permet aportar el màxim benefici.

Si s’utilitza correctament, Availa® Sow no comporta cap perill de toxicitat. S’ha d’emmagatzemar en un lloc net i fresc. Seguir les instruccions de la fitxa tècnica i fer rotació d’inventari per garantir la frescor del producte. S’ha de subministrar 850 g per tona de pinso complet.

Availa® Sow Eu (Zinpro) - Sacs de 25 Kg

Es presenta en sacs de 25 kg